• Channel_jalgpallijalatsid
    Målmand

E-FORRETNING PÅ GLOBALSOCCERSTORE.COM AFTALEVILKÅR OG BETINGELSER FOR KUNDER

1. GENERELT.
1.1. Global Soccerstore OÜ, med registreringsnummer 12454640, befinder sig på adressen: Kirde 2a, 61506 Elva (der efterfølgende benævnes Tjenesteyder) og klient, der bestiller en tjeneste på websitet www.GlobalSoccerstore.com, hvilket tilhører Tjenesteyder (og efterfølgende benævnes E-forretning),   og legitimerer sig med egne personpolysninger (og efterfølgende benævnes Tjenestebruger), har indgået denne aftale, der efterfølgende benævnes Aftale.
1.2. E-forretning er en Internet forretning eller webshop, dannet af Tjenesteyder. Ved hjælpe af denne E-forretning foregår salg af varer til Tjenestebruger.
1.3. Globalsoccerstore.com er et registreret handelsmærke, der tilhører Tjenesteyder.
1.4. Aftalevilkår og betingelser findes tilgængelige på engelsk for Tjenestebruger på E-forretningens website. Ved bestilling kan Tjenestebruger gemme Aftalens tekst i PDF-format.
1.5. Tjenesteyder har ret til at ændre Aftalevilkår og betingelser ensidigt uden at have en forpligtelse til at informere Tjenestebruger derom. I dette tilfælde gælder de Aftalens vilkår og betingeser  i forhold til Tjenestebruger, hvilke har været gyldige på tidpunktet for indgåelse af Aftalen

2. VARER OG PROCEDURE FOR AT INDSENDE EN BESTILLING.
2.1. Varerne, som falbydes i E – forretning, sælges til såvel private eller fysiske som juridiske personer.
2.2. Fotos af varer, der er placerede på E-forretningens webside forutbestemmes for at give indsigt, er af illustrativ karakter og kan adskilles fra disse varers reelle udseende. Varernes beskrivelser på E-forretningens webside kan være ufuldstændige og omfatte uforsætlige fejl.
2.3. E-forretningens system tillader at afbilde information om tilstedeværelse en vare på lager. Information om varernes tilgængelighed i E-forretningen kan blive forandret eller vises ukorrekt på grund og i tilfælde af, at der kan opstå visse tekniske problemer med software på computere på lageret eller E-forretningens programmer.
2.4. Hvis der findes ikke den ønskede vare på lageret, og det er umuligt at udføre bestilling, skal Tjenesteyder kontakte Tjenestebruger og tilbyde ham/henne at fastsætte en ny leveringsfrist eller erstatte den bestilte vare med en anden vare, der er identisk og har en modsvarende kvalitet og pris, eller at tilbagebetale det beløb, som Tjenestebruger har betalt for denne vare.  Penger betales tilbage til Tjenestebruger med det samme, men senest 30 dage efter indsendelse af bestilling.
2.5. Ved bestilling vælger Tjenestebruger den vare, som han/hun ønske at købe, og tilføjer den til sin kurv, ved at klikke på  „Add to basket“ - tasten. I det tilfælde, at Tjenestebruger har allerede afsluttet med at vælge varer, må han/hun derefter klikke på „Check out“ - tasten på kurven for at fortsætte en procedure for indsendelse af sin bestilling. Derefter skal han/hun blive henvist til en webside med et skema for at indtaste sine personoplysninger. Tjenestebruger forpligter sig til at indtaste de nødvendige personoplysninger (efternavn, fornavn, kontakttelefon, E-mailadresse, adress, hvor varen eller varerne skal blive leveret, postnummer, betalingsmåde og leveringsmåde). For at fortsætte bestillingsproceduren må Tjenestebruger klikke på „Confirm order“ - linken, og som følge deraf skal E-forretningens system på grund af de personoplysninger, som Tjenestebreger har indtastet, vise det udfyldte bestillingskema i sin helhed for at kontrollere oplysningernes rigdighed og indføre nødvendige ændringer.  Hvis de indtastede oplysninger er rigtige, må Tjenestebruger klikke på „Check out“ - tasten. Efter at Tjenestebruger har indsendt sin beslilling og den har modtaget af Tjenesteyder, sender Tjenesteyder med det samme en bekræftelse på bestilling til E-mailadresse.  
2.6. Ved bestilling forpligter Tjenestebruger til at indtaste og meddele sine sande personoplysninger, som er nødvendige for at bestillingen kan udføres og han/hun kan få den levert. Tjenesteyder er ikke ansvarlig for, at bestilling vil ikke blive udført eller andre følger som resultat af, at Tjenestebruger har indtastet ukorrekte og usande personoplysninger ved bestilling.
2.7. Bestillingen udføres, efter at Tjenestebruger havde bestilt den ønskede vare/de ønskede varer på E-forretningens webside ved at udfylde det motsvarende skema, samt beløbet, som udgør en bestillingspris, er blevet allerede overført til Tjenesteyderens bankkonto.  
2.8. Aftalen skal anses for indgået fra det tidpunkt, når Tjenestebruger har bekræftet sin bestilling og indsendt den til Tjenesteyder (Ikrafttræden af Aftalen).
2.9. Tjenesteyder har ret til at annullere bestillingen og vægre sig ved at udføre Aftalen, hvis Tjenestebruger har ikke overført den sum penger, der må betales for de bestilte varer inden for 3 dage.

 

3. BETALINGSMÅDER, PRISER OG SKATTER ELLER AFGIFTER.
3.1. For alle varer, som man har bestilt i E-forretningen, kan man betale på følgende måder:
3.1.1. et kreditkort (Payments are serviced by PayLane sp. z o.o. which is located in Gdańsk at ul. Arkońska 6/A3, zip code: 80-387, KRS: 0000227278);
3.1.2. via en webbank eller netbank (i E-forretningen kan du bruge eller vælge at gennemføre betalinger via sådane banker, som Swedbank eller SEB);
3.1.3. via forskudsbetaling;
3.1.4. via PayPal betalingssystem.
3.2. Alle priser, som står angivet på E-forretningens webside, er inkl. omsætningskat.
3.3. Tjenesteyder har ret til at ændre priser på varerne eller tjenester i E- forretningen til hver en tid. Hvis priser i E-forretningen er blevet ændret efter at Tjenstebruger havde indsendt sin bestilling og betalt den, så forpligter Tjenesteyder sig til at levere Tjenestebruger varer på de priser, som var gældende på tidpunktet for indgåelse af Aftalen. 
3.4. I det tilfælde, hvor Tjenestebruger bestiller varer via E-forretningen og disse bestilte varer må blive leveret udenfor og sendes fra Estland, dvs. international bestilling  fra udlandet og grænsoverskridende levering, så kan der blive tilføjet eventuele toldafgifter og andre skatter til prisen på de afsendte varer efter at de er ankommet til deres bestemmelsesland. Pligten til at betale alle mulige og eventuele ekstra skatter og afgifter er pålagt Tjenestebruger.

4. LEVERINGSMÅDER OG LEVERINGSVILKÅR.
4.1. Tjenestebruger har ret til at vælge en af disse tre leveringsmåder:
4.1.1. Varerne leveres til Tjenestebruger inden for Republikken Estland  via Itella og SmartPOST.
4.1.2. Varerne leveres til Tjenestebruger inden for Republikken Estland og derudenfor (udenfor Estlands grænser) via Eesti Post.
4.1.3. Tjenestebruger kommer selv til Tjenesteyderens virksomhedssted og får sine bestilte varer der. Dette virksomhedsted eller forretningssted befinder sig på adressen: Kirde 2a, 61506 Elva.
4.2. I det tilfælde, hvor Tjenestebruger vælger som en leveringsmåde at få de bestilte varer i Tjenesteyderens virksomhedssted og transportere dem selv derfra, så skal Tjenestebruger blive informeret per telefon eller via E-mail, når varerne er færdige og kan blive levert/afsendt. Den modsvarende information meldes til Tjenestebruger inden for 2 arbejdsdager efter, fra tidpunktet for overførelse af penger til Tjenesteyderens bankkonto. De bestilte varer overleveres kun til den Tjenestebruger, hvis personoplysninger står angivet i bestillingsskemaet, efter at denne Tjenestebruger har legitimeret sig ved at fremvise modsvarende identificerende dokumenter (for eksempel, pas eller ID-kort). Overlevering til tredje person foregår bare efter en foreløbig overenskomst med Tjenestebruger.

5. ANNULLERING AF AFTALEN (BESTILLINGEN).
5.1. Hvis Tjenestebruger ønsker at annullere Aftalen efter at han/hun har allerede indsendt bestillingen og før end den er færdig udført af Tjenesteyder, så forpligter Tjenestebruger sig til at informere Tjenesteyder skriftligt derom så hurtigt som muligt. Den skriftlige meddelelse i form af et brev må indsendes til E-mailadresse: info@globalsoccerstore.com. I denne meddelelse må man angive bestillingsnummer, samt Tjenestebrugerens kontaktoplysninger (for-/efternavn, kontakttelefon, bankkontonummer).
5.2. Hvis meddelelse om annullering er kommet frem til Tjenesteyder efter at Tjensteyder havde opfylt Aftalen, og Tjenestebruger er en slutforbruger, så sker annullering af Aftalen i overensstemmelse med §6 i Aftalen „Forbrugerens ret til at annullere Aftalen inden for 14 dage ”.
5.3. Tjenesteyder med det samme betaler det overførte beløb tilbage til Tjenestebruger, men senest 30 dage fra tidspunktet for modtagelse af en meddelelse om, at Aftalen annulleres. Beløbet, som Tjenestebruger har betalt, skal overføres til samme bankkonto, hvorfra betalingen var sket og sendt til Tjenesteyderens bankkonto.

6. FORBRUGERENS (TJENESTEBRUGERENS) RET TIL AT ANNULLERE AFTALEN INDEN FOR 14 DAGE
6.1. Til hensyn med Aftalerne, som indgås på E-forretningens webside med forbrugerne, gælder der en mulighed til at annullere disse aftaler inden for 14 dage og sådan en annullering kan sker ved hjælp af kommunikationsmidler. Fristen aftælles fra den dag, når den bestilte vare er blevet levert til Tjenstebruger. I E-forretning anses der for at være som forbrugeren den fysiske person, som har købt varer eller tjenester i E-forretningen, hvilke står ikke i forbindelse med dens økonomiske eller professionelle virksomhed.
6.2. For at returnere vare(r) er det nødvendigt at sende en meddelelse om afslag på indkøb til E-mailadressen: info@globalsoccerstore.com. I denne meddelelse må Tjenestebruger angive et nummer til den annullerede bestilling og tilføje sine kontaktoplysninger (efternavn, fornavn, kontakttelefon, bankkontonummer).
6.3. Ved annullering af Aftalen forpligter Tjenestebruger/forbruger sig til at ufortøvet returnere vare(r), som han/hun har købt i E-forretningen, men senest indenfor 30 dage fra tidspunktet for annullering af denne Aftale.
6.4. Alle varer, som returneres, må ikke have defekter/mangler, være fuldtallige, i sine originale emballager og ubrugt tilstand. 
6.5. Ved returnering af varer perger, som Tjenestbrger har betalt derfor, betales tilbage med det samme, men senest 30 dage fra tidspunktet for annullering af Aftalen og på den betingelse, at Tjenestebruger havde allerede returneret den købte vare/de købte varer til Tjenesteyder. Pengebeløbet, der er betalt af Tjenestebruger til Tjenesteyder, skal betales tilbage og overføres  til samme bankkonto, hvorfra de angivede penger var blevet overført til Tjenesteyder.
6.6. Retten til at returnere de bestillede/købte varer indenfor 14 dage gælder ikke til hensyn med følgende varer:
6.6.1. varer, der er fremstilt ved at tage Tjenstebrugerens individuelle krav i betragtning;
6.6.2. varer med åbnede emballager, hvis markering derpå er fjernet eller der findes alle kendetegn, at denne vare (disse varer) er blevet brugt.
6.7. Tjenestebruger forpligter sig til at betale udgifter til returnering, beløbet deraf udgør 10 Euro, med undtagelse af de tilfælder, hvor den vare, der må returneres, ikke modsvarer, det, som Tjenestebruger har bestilt.
6.8. I det tilfælde, hvor der viser sig efter returnering af vare(r), at den eller de ikke modsvarer vilkår og betingelser, angivet i punkt 6.4.  i denne Aftale, så skal penger ikke tilbagebetales til Tjenestebruger og den vare (de varer), som er returneret (returnerede), forbliver opbevaret hos Tjenesteyder. Udgifterne i forbindelse med opbevaring eller returnering af vare(r) til Tjenestebruger, skal dækkes af ham/hende selv (Tjenstebruger).

7. PROCEDURE FOR INDSENDELSE AF REKLAMATIONER.
7.1. Der gælder en ret til at indsende reklamationer inden for 2 år angående alle varer (i tilfælde af fejl, mangler eller skader), som sælges af Tjenesteyder. Sådan en ret gælder med hjemmel i Lov om aftaler og forpligtelser, del 2, §218.
7.2. Begreber:
7.2.1. Ekspertise er en ekspertise, der gøres af en frembringer eller producentens autoriserede (officielle) represæntant eller agent  for at bestemme om der findes defekter på en vare og hvilke er årsager til opståen deraf.
7.2.2. Uafhængig ekspertise er en ekstra betalbar ekspertise, der gøres på opfordring af Tjenestebruger, deriblandt af en ekspert eller fagmand, autoriseret af produsenten eller befuldmægtiget af produsentens repræsentant/agent i det tilfælde, hvis Tjenestebruger er ikke tilfreds med resultater af ekspertise, der er blevet gjort af producenten eller produsentens autoriserede repræsentant/agent.
7.3. En frist for indsendelse af reklamationer begynder at gælde fra tidspunktet for overlevering af varer til Tjenestebruger. 
7.4. En grund til at indsende reklamation er en faktura, som er udstedt af Tjenesteyder til Tjenestebruger.
7.5. Reklamationerne må indsendes skriftligt til E-postadressen: info@globalsoccerstore.com нpå estisk eller engelsk og omfatte en maksimalt tydelig beskrivelse af eventuele mangler og defekter på en vare. I reklamationen må man angive bestillingsnummer, samt tilføje Tjenestebrugerens kontaktoplysninger (efter- og fornavn, kontakttelefon, bankkontonunner) og en fakturakopi, udgivet af Tjenesteyder til Tjenestebruger.
7.6. Tjenesteyder står ikke til ansvar for de følgende mangler og defekter:
7.6.1. Mangler eller defekter, som er forårsagede af en utilsigtet eller forsætlig skade, tilføjet af Tjenestebruger;
7.6.2. Mangler eller defekter, som er forårsagede af forbigåelse af regler, vejledninger og instruktioner vedrørende brug;
7.6.3. Mangler eller defekter, som er forårsagede af, at en vare er blevet anvendt under upassende og uforutsete klima- og milieuforhold.
7.7. Reklamationskrav fra Tjenestebruger skal ikke blive tilfredsstilt, i tilfælde af, at Tjenesteyder kan bevise og dokumentere, at skylden for opståen af mangler og defekter på varen ligger hos Tjenestebruger.
7.8. I tilfælde, når der opstår visse tvister, forpligter Tjenesteyder sig til at gøre en ekspertise for at bestemme årsager til manglernes eller defekternes opståen inden for seks måneder fra tidspunktet for salg af vare(r) til Tjenestebruger. Hvis der viser sig , udgående fra ekspertisens resultater, at skylden for mangler eller defekter falder på Tjenestebruger, men den sidste er ikke enig derom, så har Tjenestebruger en ret til at kræve at gøre en uafhængig faglig ekspertise. Hvis resultater af denne uafhængige ekspertise har bevist, at manglernes eller defekternes opståen er Tjenestebrugerens skyld, skal alle udgifter til denne uafhængege ekspertise betales af Tjenestebruger.
7.9. Hvis Tjenestebruger som en forbruker har indsendt sin reklamation vedrørende den købte vare efter at der har forløbet seks måneder fra tidspunktet for køb af denne vare, og der vil vise sig, at varen har ikke mangler eller defekter, skal alle udgifter, som har opstået i forbindelse dermed, betales af Tjenestebruger.
7.10. Hvis der opdages en defekt eller mangel på en vare, som er blevet en grund til reklamation, og denne defekt eller mangel er ikke forårsaget af Tjenestebrugerens handlinger, skal varen blive  erstattet. Hvis der er ikke muligt at erstatte denne vare, skal denne købte vares værdibeløb  tilbagebetales til Tjenestebruger (Bruger af denne vare).

8. PERSONOPLYSNINGER OG DERES BEHANDLING OG BRUG.
8.1. Ved at være indforstået med/acceptere denne Aftales vilkår og betingelser, giver Tjenestebruger sit samtykke tydeligt og  bevidst til at Tjenestebrugerens personoplysninger kan blive behandlet af Tjenesteyder. personoplysninger.
8.2. Tjenestebrugerens personoplysninger, der han/hun (Tjenestebruger) indsætter i bestillingskemaet ved bestilling og hvilke Tjenesteyder har fået at vide, skal indføres i et register over klienter og bruges for at udføre tjenester i forbindelse med salg af varer eller tilbud derpå til Tjenestebruger.
8.3. Krypteret kommunikationskanal med banker garanterer sikkerhed og beskyttelse af Tjenestebrugerens personoplysninger og bankoplysninger. Tjenesteyder ser ikke de indtastede oplysninger om et bankkort.
8.4. En kilde til personoplysninger er en opståelse af klientforhold ved registrering af bestilling hos E-forretning.
8.5. Til de registrerede personoplysninger hører oplysninger, indtastet af Tjenestebruger i sit bestillingskema: efternavn, fornavn, adresse: gade, husnummer, lejlighedsnummer, bebyggelse, postnummer, telefonnummer, fødselsår (fødselsdato), leveringsmåde, den valgte og anvendte betalingsmåde, acceptering af vilkår og betingelser i Aftalen, indgået med E-forretningen, Tjenstebrugerens samtykke til at hans/hendes E-mailadresse skal blive brugt til at sende reklamemeddelelser og anmærkninger.
8.6. Personoplysningerne behandles af Global Soccerstore OÜ (registreringsnummer: 12454640), som befinder sig på adressen: Kirde 2a, 61506 Elva.
8.7. Tjenestebrugerens personoplysninger, der er nødvendige for at levere varerne til denne Tjenstebruger, meddeles til et (kurer-)transport virksomhed, der skal udføre slutlevering av disse varer. 
8.8. Beskyttelse af personoplysningerne sikres ved at tage alle former af sikkerhedsregler, som lovgivning foreskriver.
8.9. Tjenesteyder forpligter sig til at ikke meddele de registrerede personoplysninger til tredje person.
8.10. Tjenesteyder forbeholder sig en ret til at meddele Tjenestebrugerens personsoplysninger til de personer, som har en lovmæssig ret dertil (til at få denne personoplysninger), samt til de personer, som behandler personsoplysninger i den hensigt at passe sit embede, som det foreskrives i den gældende lovgivning,  samt, i det tilfælde, hvor der findes en nødvendighed for at beskytte Tjenestebrugerens eller tredje persons liv og sundhed eller deres friheder. 
8.11. Tjenestebruger har en ret til at kontrollere og prøve personoplysninger om sig selv, samt ændre dem eller bede om at  fjerne dem fra Registret for personoplysningerne.
8.12. Tjenestebruger giver Tjenesteyder sit samtykke til at sende et bekræftelsesbrev til den indtastede E-mailadresse efter at bestillingen er blevet indsendt og modtaget.
8.13. Tjenestebruger giver Tjenesteyder sit samtykke til at sende reklametilbud til den angivet E-postadresse i det tilfælde, når Tjenestebruger sætter et mærke, at han/hun har givet sit modsvarende samtykke dertil ved bestilling, 

9. ANSVAR OG TVISTLØSNING.
9.1. Tjenesteyder er pålagt et ansvar for salgspriser på varerne. Tjenesteyder har ikke ansvaret for den skade, der står i forbindelse med mangler/defekter på varerne, såsom for eksempel  skader på ejendom eller informationstab, omsætningstab eller gevinsttab.
9.2. Tjenestebruger forpligter sig til at anvende E-forretningens tjenester kun ifølge den gældende lovgivning og  samvittighedsfuldt i overensstemmelse med god praksis.
9.3. Tjenestebruger har selv ansvar for, bærer og betaler udgifterne i forbindelse med anvendelse af E-forretningens tjenester.
9.4. Tjenestebruger er ansvarlig ganske og aldeles for skade, der er eventuelt anrettet til Tjenesteyder, andre tjenestebrugere og tredje personer, hvis Tjenestebruger har ikke iagttaget Vilkår og betingelser af Aftalen, indgået med E-forretningen, samt gældende lovbestemmelser og E-forretningens gode virksomhedspraksis.
9.5. Tvister mellem Tjenesteyder og Tjenestebruger, der kan opstå med hensyn til deler af Aftalen, indgået med E-forretningen, skal løses ifølge den lovgivning, som er gældende i Republikken Estland og bestemmelser i denne Aftale, indgået med E-forretning.
9.6. I det tilfælde, når det er umuligt at opnå et kompromis, skal tvister løses ved Reppublikken Estlands domstol og med hjemmel i og ifølge den lovgivning, som er gældende i Republikken Estland.

10. ANVENDELSESVILKÅR.
10.1. Tjenestebruger er forpligtet til at få et indblik i denne avtales vilkår og betingelser.
10.2. Når Tjenestebruger vil bestille/indsende denne bestilling, ved at sætte mærke i feltet ”Jeg er indforstået med og accepterer vilkår og betingelser i Aftalen med E-forretningen „Global Soccerstore OÜ””», erklærer denne Tjenestebruger sig indforstået med, at han/hun har allerede fået et indblik i vilkårne og betingelserne af denne Aftale, forstår dem og er indforstået dermed.